A gde su žrtve trgovine ljudima?
Komentari i predlozi amandmana na Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - april 2018.
Predlozi i komentari za javnu raspravu o nacrtu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
Trajna rešenja u vezi sa izbegličko-migrantskim pitanjem
Reformska agenda za 2018. godinu koalicije prEUgovor
Pitanje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji - značajno pitanje u kontekstu evropskih integracija
CINS PRIČA: Tužilaštvo nije istraživalo povezanost Nenada Vučkovića sa demoliranjem kafića Aleksandra Vavića
Ostvareni napredak i nedostaci krivično-pravnog sistema zaštite nakon usklađivanja sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici