Reformska agenda za 2018. godinu koalicije prEUgovor
Pitanje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji - značajno pitanje u kontekstu evropskih integracija
Ostvareni napredak i nedostaci krivično-pravnog sistema zaštite nakon usklađivanja sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Predlozi i komentari na novi predlog uredbe koja uređuje finansiranje programa od javnog interesa koje sprovode udruženja
CINS PRIČA: Tužilaštvo nije istraživalo povezanost Nenada Vučkovića sa demoliranjem kafića Aleksandra Vavića
Bez krivične odgovornosti policajaca nema integriteta policije
Pristup kompenzaciji za žrtve trgovine ljudima
rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 12
Predlozi za dopunu Poslovnika Vlade Republike Srbije radi realizacije sistematičnog razmatranja preporuka Saveta za borbu protiv korupcije