Šta za Srbiju znači nova metodologija proširenja EU, ako odluči da je prihvati, i kakav je trenutni presek stanja saznajte u novom infografiku.

Pristupni pregovori Srbija-EU

Novu verziju infografika, ažuriranog 15. decembra 2021. nakon otvaranja klastera 4, pogledajte ovde.

Otvorena poglavlja:

5. Javne nabavke,

6. Pravo privrednih društava,

7. Pravo intelektualne svojine,

13. Ribarstvo,

17. Ekonomska i monetarna politika,

18. Statistika,

20. Preduzetništvo i industrijska politika,

23. Pravosuđe i osnovna prava,

24. Pravda, sloboda i bezbednost,

29. Carinska unija,

30. Spoljni odnosi,

32. Finansijski nadzor,

33. Finansijske i budžetske odredbe,

35. Ostalo.

 

Neotvorena poglavlja:

1. Slobodno kretanje robe,

2. Slobodno kretanje radnika,

3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga,

4. Slobodno kretanje kapitala,

8. Politika konkurencije,

9. Finansijske usluge,

10. Informaciono društvo i mediji,

11. Poljoprivreda i ruralni razvoj,

12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika,

14. Transportna politika,

15. Energetika,

16. Oporezivanje,

19. Socijalna politika i zapošljavanje,

21. Trans-evropske mreže,

22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata,

27. Životna sredina,

28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja,

31. Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika,

34. Institucije.

 

Privremeno zatvorena poglavlja:

25. Nauka i istraživanje,

26. Obrazovanje i kultura.