Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - mart 2019.

U Izveštaju koalicije prEUgovor data je procena političkih kriterijuma za proces pridruživanja Evropskoj uniji (EU), kao i ispunjenost kriterijuma u odabranim oblastima politike iz poglavlja 23 i 24 za period oktobar 2018 - mart 2019. Glavni nalaz Izveštaja jeste da najnovija kretanja teško mogu biti ocenjena kao pozitivna. Štaviše, u praćenim oblastima zabeležene su zabrinjavajuće, a u pojedinim slučajevima i alarmantne tendencije. 

Vlada je nastavila da zloupotrebljava javne resurse tokom izbornih perioda, dok su izvršna vlast i vladajuća većina kontinuirano lišavale Skupštinu njenih legitimnih funkcija. Pored toga, zabrinjava i činjenica da se sve veći broj zakona donosi po hitnom postupku, u većini slučajeva bez javne rasprave. Zbog takve prakse opozicija je napustila Skupštinu. 

Pored toga, vlast i dalje sistematskim ignorisanjem preporuka nezavisnih nadzornih institucija podriva njihov rad. Opet se suočavamo sa situacijom u kojoj se nevladine organizacije (NVO) proglašavaju neprijateljima i izdajnicima, izostavljaju se iz društvenog dijaloga i nisu dobrodošle prilikom rešavanja problema u društvu. U isto vreme, Vlada osniva sopstvene NVO (državne NVO).

Pogoršali su se odnosi sa susednim zemljama, a stanovnici Srbije nemaju relevantne informacije o rešavanju problema s Kosovom. Štaviše, dodatno ih često zbunjuju kontradiktorne izjave, koje daju glavni državni zvaničnici. Ne samo da dijalog ili bilateralni odnosi nisu napredovali, već i postojeći narativ liči na onaj iz turbulentnih decenija prošlog veka, a ne na konstruktivan politički dijalog 21. veka. 

Borba protiv korupcije nalazi se na veoma niskom nivou, te postoji bojazan da će se pretvoriti u puku simulaciju, koja samo periodično dolazi u centar interesovanja da bi vlast lako osvojila jeftine političke poene. Pored toga, postoji realna opasnost da će isti mehanizam biti korišćen protiv opozicije (Zakon o ispitivanju porekla imovine). Takođe, moguće posledice predloženih ustavnih amandmana koji se odnose na sudstvo, kao i posledice niza zakona koji treba da uđu u skupštinsku proceduru mogu dovesti do ogromnih problema. 

Generalno gledano, obaveze preuzete postojećim akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 nedosledno se ispunjavaju, a rokovi se redovno odlažu. I dalje se postojeći akti i zakoni ne sprovode, što je dobro poznati problem. Imajući u vidu da su vladavina prava i borba protiv korupcije dva glavna pitanja koja je potrebno rešavati kada je reč o ulasku u EU, to što nedostaju konkretni rezultati u ove dve oblasti predstavlja glavnu prepreku tokom evropskih integracija Srbije.

Većina ključnih nalaza iz ovog Izveštaja podudara se sa činjenicom da su različiti međunarodni akteri (npr. Freedom House) snizili rejting Srbije, čime se potvrđuje zabrinjavajući razvoj događaja u oblastima obuhvaćenim poglavljima 23 i 24.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23 i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

O koaliciji prEUgovor:

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na fejsbuku i tviteru.

Objavljivanje ove publikacije podržala je Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu. Stavovi izneti u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Kraljevine Holandije.

Izradu ovog izveštaja podržala je Evropska unuja svojom programom „Civil Society Facility”, a u okviru Instrumenta za pretpristupne pomoć (IPA). Za sadržaj ovog izveštaja isključivo je odgovoran izdavač, a stavovi izneti u njemu ne predstavljaju nužno i stavove Evropske unije.