Kako meriti efektivnost lokalnih institucija koje su značajne za reforme u poglavljima 23 i 24 bilo je predmet radionice koju je koalicija prEUgovor održala sa lokalnim partnerima iz različitih delova Srbije. Time je započeo zajednički rad na novim institucionalnim barometrima.

Koalicija prEUgovor sprema nove institucionalne barometre

U Beograd su stigli predstavnici šest organizacija civilnog društva iz različitih delova Srbije da bi naučili kako da primenjuju originalnu metodologiju koalicije prEUgovor za merenje institucionalne efektivnosti. Tokom 2022. godine oni će istraživati rad Pokrajinskog zaštitnika građana, lokalnih antikoruptivnih mehanizama u Nišu, Sigurne kuće pri Centru za socijalni rad u Novom Sadu, Saveta za migracije u Subotici, te policije i tužilaštva u Užicu.

Institucionalni barometar je novi format izveštavanja koji je izradila koalicija prEUgovor s namerom da se, na dokazima zasnovan način, ocene opipljive koristi primene akcionih planova za poglavlja 23 i 24 iz ugla građana i građanki. Drugim rečima, umesto štikliranja aktivnosti iz ovih dokumenata, koalicija prEUgovor želi da oceni domete i efekte sprovedenih mera i to da li se pozitivni efekti primećuju na terenu.

Koalicija je do sada objavila dva izdanja nacionalnog institucionalnog barometra - u 2018. i 2019. godini, a u 2022. godini počinje i istraživanje lokalnih institucija zajedno sa lokalnim partnerima iz Niša, Požege, Užica, Novog Sada i Bečeja. Lokalni i nacionalni institucionalni barometar koalicije prEUgovor biće objavljeni početkom 2023. godine.

„Merenje institucionalne efikasnosti je konstitutivni element procene napora države da postigne konkretne ciljeve i merljivi napredak, jer su upravo efikasne institucije preduslov za uspešno sprovođenje konkretnih mera i politika,“ objasnio je Dušan Šabić, voditelj radionice i urednik dva dosadašnja institucionalna barometra.

U okviru institucionalnog barometra prate se tri „korpe” indikatora, koje odražavaju tri dimenzije institucionalnog funkcionisanja: internu efikasnost, institucionalnu povezanost i legitimnost institucije.

Radionicu je finansijski podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti”. Za stavove iznete na radionici odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.