Koalicija prEUgovor počela sa razvojem institucionalnog Barometra

Razvijanje metodologije za merenje učinka institucija bila je glavna tema radionice prEUgovor koalicije, koja je održana 1. marta 2017. u biblioteci Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Koordinator izrade ove metodologije je Centar za primenjene evropske studije (CPES) koji je ostalim članicama koalicije predstavio primer svog istraživanja efektivnosti institucija. 

Povod za izradu CPES-ove metodologije bila je nova Razvojna agenda Ujedinjenih nacija 2015, koja se odnosi na izgradnju inkluzivnih i održivih zajednica. Ova metodologija će biti upotrebljena i za izradu institucionalnog Barometra, publikacije koja će ponuditi kvalitativnu procenu funkcionisanja, efikasnosti i transparentnosti ključnih institucija za sprovođenje reformi.

Zaključeno je da institucije koje će Barometar analizirati moraju eksplicitno da se spominju u akcionim planovima za poglavlja 23 i 24. Efektivnost institucija biće ocenjivana kroz tri dimenzije: internu efikasnost, institucionalnu povezanost i legitimitet njihovog učinka.

Na radionici je dogovoreno da indikatori prEUgovor institucionalnog Barometra moraju da:

  • informišu kreatore javnih politika o efektima mera koje su sprovedene, o potencijalnim zagušenjima (uskim grlima) i o mogućim rešenjima problema;
  • daju podsticaj reformskim javnim politikama;
  • kreiraju informacionu osnovu za javnu raspravu (informational base for deliberation);
  • uspostavljaju odgovornost Vlade i drugih aktera.

Misija koalicije prEUgovor je da nadgleda sprovođenje politika iz poglavlja 23 i poglavlje 24. Ovo poglavlja su najsloženija i predstavljaju najdugotrajniji deo pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Uloga civilnog društva u evropskim integracijama je da se poveća transparentnost procesa i odgovornosti institucija, sa ciljem da se doprinese pozitivnim promenama u svakodnevnom životu građana Srbije.

Koaliciju prEUgovor čini sedam organizacija civilnog društva iz Srbije koje su stručne za različite politike u okviru poglavlja 23 i 24 pregovora o članstvu u EU.