rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 20

Tema 20. broja biltena rEUformator je novi mehanizam Evropske unije za praćenje vladavine prava unutar zemalja članica.

U nastojanju da se zaustavi urušavanje demokratije unutar Evropske unije, u svim zemljama članicama biće godišnje praćena vladavina prava. Povod za usvajanje novog mehanizma jeste kontinuirano i sistematsko urušavanje vladavine prava i demokratskih institucija u Mađarskoj i Poljskoj, ali i u drugim zemljama članicama EU. Na ovu temu pisala je istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Maja Bjeloš.

 

O položaju žrtava trgovine ljudima tokom sudskog postupka i (ne)dostižnoj pravdi pisala je Jasmina Krunić iz organizacije ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima u sekciji biltena posvećenoj Srbiji.  Gordana Grujičić iz Grupe 484 analizirala je prihvat migranata i usluge koje su dostupne migrantima u Srbiji.

U sekciji EU analiza istraživačica BCBP Jelena Pejić Nikić i stažista BCBP Uroš Miladinović bavili su se temom francuskog veta na otvaranje pregovora Albaniji i Severnoj Makedoniji, i predlogom reforme procesa proširenja koji je usledio.

______________________________

Bilten rEUformator je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Članice koalicije prEUgovor nadaju se da će Vam rEUformator biti koristan u lakšem razumevanju pregovaračka poglavlja 23 i 24. Pozivamo Vas da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mre­žama Fejsbuk i Tviter, gde nas možete obavestiti o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena.

Publikacija je izrađena​ u okviru projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost koalicije prEUgovor i ni na koji način ne odražava stavove EU