Koalicija prEUgovor objavila je najnoviji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (Poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (Poglavlje 24) i ponudila niz preporuka za napredak u ovim poglavljima.

Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - april 2018.

Ovaj Izveštaj sadrži nalaze članica koalicije prEUgovor i pokriva period od oktobra 2017. do marta 2018. godine.

Sastoji se od tri osnovna odeljka, u kojima se ocenjuje ispunjenost političkih kriterijuma, te poglavlja 23 i 24. Prema prezentiranim nalazima, Srbija u posmatranom periodu nije postigla značajan napredak u oblastima obuhvaćenim političkim kriterijumima, te poglavljima 23 i 24, odnosno može se reći da je situacija u nekim oblastima čak i pogoršana. Najavljena revizija akcionih planova za ova dva poglavlja treba da bude sprovedena tokom 2018. godine, no upitno je u kom će obimu ona biti realizovana. Imajući u vidu dosadašnji spor tempo sprovođenja akcionih planova i tendenciju fokusiranja na formu, a ne na suštinu, malo je verovatno, osim ako se situacija značajno ne promeni, da će Srbija moći da ispuni svoje obaveze i postane punopravna članica Evropske unije 2025. godine.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23 i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na fejsbuku i tviteru.

 

Izradu ovog izveštaja podržala je Evropska unija svojim programom „Civil Society Facility”, a u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Za sadržaj ovog izveštaja isključivo je odgovoran izdavač, a stavovi izneti u njemu ne predstavljaju nužno i stavove Evropske unije.

Objavljivanje ove publikacije podržala je Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu. Stavovi izneti u ovoj publikaciji predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Kraljevine Holandije.