Efikasno praćenje vladavine prava i tema proširenja u fokusu posete koalicije prEUgovor Briselu

O predstojećim izborima i dijalogu o izbornim uslovima u Srbiji, radu Skupštine i slobodi medija predstavnici koalicije prEUgovor razgovarali su sa članovima administracije Evropske unije, tink-tenkovima i medijima u Briselu, od 2. do 4. oktobra 2019.

U dijalogu sa predstavnicima institucija EU, koalicija prEUgovor naglasila je potrebu da EU efikasnije prati reforme u oblasti vladavine prava u svim zemljama Zapadnog Balkana. Budući da se ove zemlje suočavaju sa zarobljavanjem države, što je potvrdila i Evropska komisija 2018. i 2019. godine, tim problemom se treba pozabaviti temeljnije i odlučnije. To je učinjeno u Severnoj Makedoniji 2015. godine, naručivanjem nezavisnog izveštaja koji je prevazišao nedostatke redovnih alata namenjenih proširenju EU. Koalicija prEUgovor je takođe pozdravila nove mere za očuvanje vladavine prava u okviru država članica.

Delegacija prEUgovora posetila je Evropski parlament, Savet Evropske unije, kao i trajno predstavništvo Nemačke i Holandije pri Evropskoj uniji u Briselu. Uoči objavljivanja nezvaničnog izveštaja Evropske komisije o napretku u poglavljima 23 i 24, koalicija prEUgovor predstavila je svoje napore u nezavisnom praćenju reformi u tim poglavljima u Srbiji.

Efikasno praćenje vladavine prava i tema proširenja u fokusu posete koalicije prEUgovor Briselu

Delegaciju prEUgovora su u Evropskom parlamentu dočekali analitičari praktičnih politika i službenici zaduženi za Srbiju i region Zapadnog Balkana iz Komiteta za spoljne poslove (AFET) i Komiteta za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove (LIBE). Posebno interesovanje izazvao je dijalog o izbornim uslovima uoči parlamentarnih izbora. To ne iznenađuje, s obzirom da bivši poslanici EU  Eduard Kukan i Knut Fleckenstein dolaze u Beograd kako bi pomogli u vođenju dijaloga između opozicije i vladajućih stranaka, slično posredničkoj misiji koju su sproveli u Severnoj Makedoniji 2015. godine.

O dinamici procesa pristupanja Zapadnog Balkana EU razgovaralo se u Jedinici za proširenje Saveta EU. Koalicija prEUgovor izrazila je podršku otvaranju pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom, kao pozitivan podsticaj za ceo region. Savet bi trebalo da donese svoju odluku polovinom oktobra.

Predstavnici koalicije prEUgovor sastali su se sa nekoliko delegata država članica u Radnoj grupi za proširenje EU (COELA) u Stalnom predstavništvu Kraljevine Holandije u EU.  Tema sastanka bile su ocene razvoja u oblasti vladavine prava u Srbiji.

Tokom posete Briselu, predstavnici prEUgovora diskutovali su o novoj evropskoj administraciji i njenim prioritetima sa kolegama iz tink-tenkova sa sedištem u Briselu, poput Instituta za evropsku politiku Fondacije za otvoreno društvo (OSEPI) i Centra za studije evropskih politika (CEPS).

Delegacija prEUgovora takođe je učestvovala na konferenciji povodom 20 godina Tampere programa koju je organizovao CEPS, gde su teme bile razmena podataka, policija i pravosudna saradnja, Šengen i pitanja migracija.

Ova aktivnost je deo projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“, koji finansira Evropska unija. Organizaciju konferencije podržala je i Ambasada Kraljevine Holandije, u okviru MATRA programa.

O PREUGOVORU

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti fejsbuku i tviteru.