Priprema novih aktivnosti prEUgovor koalicije

Koalicija prEUgovor održala je 13. februara u biblioteci Beogradskog centra za bezbednosnu politiku pripremnu radionicu na kojoj je dogovoren plan aktivnosti za 2017. godinu. Radionica se satojala iz administrativno-tehničkog segmenta i programskog sastanka. 

Sastanak je bio posvećen početku sprovođenja projekta "Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24", koji je podržala Delegacije Evropske unije u Beogradu. Tom prilikom dogovorena je dinamika sprovođenja aktivnosti i objavljivanja sadržaja, među kojima su najvažniji institucionalni Barometar, prEUgovor Alarm, mesečni bilten rEUformator i polugodišnji nezavisni izveštaj o napretku koji je Srbija ostvarila u poglavljima 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost). 

Misija koalicije prEUgovor je da nadgleda sprovođenje politika iz poglavlja 23 i poglavlje 24. Ovo poglavlja su najsloženija i predstavljaju najdugotrajniji deo pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Primena akcionih planova za poglavlja 23 i 24 u julu 2016. godine predstavljaju sveobuhvatne reforme koje za cilj imaju približavanje Srbije najboljim evropskim praksama u oblastima javnih politika i vladavini prava. 

Najvažnija pitanja kojima se koalicija bavi su:

  • izmene i dopune zakona i politika u skladu sa pravnim tekovinama EU;

  • borba protiv korupcije;

  • rodna ravnopravnost i nasilje nad ženama;

  • trgovinu ljudima;

  • migracije i azil;

  • reforme sektora bezbednosti.

Početna aktivnost na novom projektu biće razvijanje i primena metodologije za praćenje uticaja sprovedenih reformi na funkcionisanje institucija koje su ključne u ovim oblastima, kao što su  antikorupcijska tela, nezavisne regulatorne agencije, policija. Fokus projekta biće na merenju kvaliteta reformi i napretka u radu institucija iz ugla građana, tj. ocenjivaće se merljivi napredak, koji je ujedno i okosnica Novog pristupa proširenju EU ka zemljama Zapadnog Balkana.

Koalicija prEUgovor okuplja sedam organizacija civilnog društva iz Srbije koje imaju stručnost u različitim politikama na koje se odnose poglavlja 23 i 24 pregovora o pristupanju EU.