Balkanski fond za demokratiju podržava aktivnosti prEUgovora

Od septembra 2020. do februara 2022. godine koalicija prEUgovor će sprovoditi projekat prEUgovor za vladavinu prava i evrointegracije Srbije uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju. Cilj projekta je da doprinese sprovođenju reformi politika u poglavljima 23 i 24.

Vladavina prava je osnovna vrednost na kojoj se temelji Evropska unija. Prema kriterijumima utvrđenim u procesu pristupanja, države koje teže pristupanju Uniji moraju da uspostave i promovišu pravilno funkcionisanje osnovnih institucija neophodnih za obezbeđivanje vladavine prava. Evropska komisija stoga pomno prati napredak zemalja kandidata i izrađuje redovne neformalne izveštaje. Civilno društvo takođe doprinosi tim naporima svojim izveštajima iz senke koji raspravljaju o sadržaju i efektima reformi.

Evropska unija je primetila tendenciju pogoršanja u oblasti vladavine prava u Srbiji. Ne samo da je Srbija otvorila samo dva nova poglavlja 2019. i nijedno 2020. godine, već se promenio i kontekst EU. Velika Britanija je zvanično napustila EU nakon glasanja o Bregzitu. Francuska je izdala „non-paper“ kako bi ubrzala pristupni proces, predlažući promenu pristupa sa jačom ulogom država članica koje bi nadgledale proces. Evropska komisija je potom usvojila novu metodologiju proširenja početkom 2020. godine. Konačno, Freedom House je 2020. godine prvi put jednu zemlju EU proglasio „delimično slobodnom“ (Mađarska).

Uz pravu kombinaciju praćenja politike i aktivnosti zagovaranja, očekujemo sledeće ishode:

  • Ojačana koalicija PrEUgovor za procenu sadržaja reformi vladavine prava i njenog uticaja na građane.
  • Ojačana koalicija PrEUgovor za zagovaranje reformi politika.

Od 2013. koalicija prEUgovor postiže rezultate u pružanju precizne analize šireg političkog konteksta u kojem se odvijaju reforme, povezivanju tačaka između različitih oblasti politika nasuprot pristupu koji je zasnovan na prostom štikliranju stavki. Koalicija je, takođe, predlagala konkretne mere u oblastima relevantnim za poglavlja 23 i 24 i zalagala se za ove reforme.

Aktivnosti na ovom projektu uključuju: tematske radionice sa organizacijama civilnog društva, polugodišnje Alarm izveštaje, predloge praktične politike, podnošenje zakonodavnih amandmana u procesu javne rasprave, nacionalne i lokalne konferencije i istraživačke priče koje rasvetljavaju stanje u poglavljima 23 i 24.

Projekat je podržan od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy) kroz projekat nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.