U novom predlogu praktične politike članica prEUgovora ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima nudi osvrt na aspekte od značaja za prava žrtava trgovine ljudima u kontekstu prakse Ustavnog suda Srbije.

Unapređivanje položaja žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku

Odluka koju je Ustavni sud Srbije (USS) doneo u martu 2021. godine povodom ustavne žalbe žrtve trgovine ljudima predstavlja značajan napredak u sudskoj praksi Republike Srbije. Ustavni sud je ovom odlukom utvrdio povredu prava i sloboda žrtve trgovine ljudima zajamčenih Ustavom RS: povredu zabrane trgovine ljudima iz člana 26, stav 2 Ustava i prava na suđenje u razumnom roku u istom postupku iz člana 32 Ustava Republike Srbije.

Ustavna odluka utvrđuje i obrazlaže propuste u ispunjavanju procesnih obaveza i postavlja značajne standarde postupanja i obaveza tužilaštva i suda u krivičnom postupku.

 

Država mora dodatno da se angažuje kako bi se poštovao princip posebnih potreba žrtava trgovine ljudima i prava žrtava trgovine ljudima na pomoć, bezbednost i zaštitu. Iako je normativni okvir u velikoj meri usklađen sa međunarodnim ratifikovanim dokumentima postoji očigledna potreba za unapređivanjem podrške žrtvama trgovine ljudima.

Doslednija primena zakonskih odredaba u cilju zaštite prava žrtava trgovine ljudima donela bi unapređenje prava na kompenzaciju, prava žrtava na privatnost, informisanje, zastupanje i bezbednost u krivičnom postupku. Nadamo se da će ova ustavna odluka biti osnova za unapređenje budućih postupaka koji za predmet imaju krivično delo trgovina ljudima.

Izradu ove publikacije omogućio je Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu u okviru projekta „prEUgovor za vladavinu prava i EU integracije“.