SOS telefoni za podršku ženama sa iskustvom nasilja u Srbiji

Podaci pokazuju da se žene s iskustvom nasilja i dalje češće obraćaju SOS telefonima ženskih nevladinih organizacija nego nacionalnom SOS telefonu, a osnivanje nacionalnog SOS telefona znatno je umanjilo budžetsko finansiranje istovrsnih usluga ženskih nevladinih organizacija.

Statističke podatke pogledajte u infografiku, 

Državnoj usluzi više novca, ženskim organizacijama više poverenja

Državnoj usluzi više novca, ženskim organizacijama više poverenja

Izradu infografika finansijski je podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti”. Za stavove iznete infografiku odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.​