U novoj prEUgovor brzoj reakciji analiziramo preliminarne i konačne izveštaje o finansiranju kampanje za izbore 17. decembra, ukazujemo na njihove nedostatke i hronične probleme, te nudimo preporuke za zakonodavca i Agenciju za sprečavanje korupcije, koja te izveštaje (treba da) kontroliše.

Šta najpre treba proveriti u računima za finansiranje izborne kampanje

Prevremeni parlamentarni i pokrajinski, kao i lokalni izbori održani u Beogradu i 64 druga grada i opštine 17. decembra 2023. raspisani su, a da prethodno nije rešen nijedan od problema u vezi sa finansiranjem kampanje. Zato je Srbija početkom novembra i zvanično ušla u još jednu izbornu kampanju, a da, između ostalog, nije rešeno sledeće:

· vrednost izborne kampanje po jednoj izbornoj listi nije ograničena, što omogućava da se poveća i inače prisutna neravnoteža u mogućnostima za predizbornu promociju, i to uglavnom na osnovu korišćenja budžetskih dotacija;

· vođenje plaćene kampanje koju sprovode „treća licaˮ ostalo je neuređeno;

· budžetska sredstva za finansiranje kampanje ponovo su deljena pred kraj kampanje ili posle izbora, umesto na njenom početku, kada su najpotrebnija i

· nisu uspostavljene zakonske prepreke za delotvorniji nadzor i kažnjavanje otkrivenih nepravilnosti.

Sve je to bio razlog da ODIHR podseti na ove propuste i u konačnom Izveštaju nakon decembarskih izbora. Ispunjavanje ovih preporuka veoma je značajno i u kontekstu evropskih integracija Srbije, što se može videti iz poslednjeg godišnjeg Izveštaja Evropske komisije.

Povod za ovu brzu reakciju koalicije prEUgovor jeste objavljivanje konačnih izveštaja o troškovima kampanje za decembarske parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore tokom druge polovine februara 2024. godine. Članica prEUgovora, Transparentnost Srbija, analizirala je pojedine delove tih izveštaja. Cilj ove analize jeste da se ukaže na moguće slučajeve finansiranja kampanje i izveštavanja protivno pravilima, kako građanima Srbije, tako i Agenciji za sprečavanje korupcije, koja trenutno kontroliše ove izveštaje. Dodatno, nalazi iz ove publikacije su značajni i za unapređenje pravila o finansiranju kampanje, na koje se odnosi i deo preporuka ODIHR.

 

Šta najpre treba proveriti u računima za finansiranje izborne kampanje