U izveštaju se navodi da Srbija u periodu od oktobra 2016. do aprila 2017. nije sprovela reforme u poglavljima 23 i 24 na zadovoljavajući način i da je u nastupajućem periodu potrebno preduzeti dodatne napore kako bi se sprečilo pogoršanje situacije.

Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - april 2017.

Koalicija​ prEUgovor objavila je najnoviji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u realizaciji političkih kriterijuma, sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (Poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (Poglavlje 24). Na kraju svakog poglavlja ponuđenje i niz preporuka za poboljšanja. 

Ovaj izveštaj prEUgovora sadrži nalaze iz oblasti koje su od posebnog značaja za organizacije - članice koalicije, i koje su u prethodnom periodu bile praćene. Nalazi uključuju proces normalizacije između Beograda i Prištine, predsednike izbore, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije, prava deteta, politiku vezanu za migracije i borbu protiv terorizma. 

Koalicija prEUgovor je identifikovala nekoliko prepreka u svom nezavisnom praćenju napretka u poglavljima 23 i 24, od kojih su neki: nedozvoljen/ograničen pristup određenim dokumentimakoje je Vlada donela u vezi sa procesom pregovora, slabi institucionalni mehanizmi za procenu efekata realizovanih aktivnosti i loše izveštavanje o primeni Akcionog plana jer izveštaji ne sadrže potpune podatke.

Iako zvaničnici Vlade često tvrde da je tempo Srbije u pogledu procesa pristupanja EU dobar, kada je u pitanju realizacija akcionih planova za poglavlja 23 i 24 iz izveštaja se vidi da je realizacija mnogih predviđenih mera odložena, dok za one koje su realizovane nema jasnih i čvrstih dokaza da su dovele do očekivanih promena. Bez obzira na određene pozitivne pomake (koji su takođe navedeni u izveštaju), ukupna ocena stanja u oblastima koje su praćene je negativna.

Sadržaj:

Uvod

1. POLITIČKI KRITERIJUMI

1.1. Demokratija - Predsednički izbori

1.2. Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova

1.3. Anti-diskriminaciona politika i ravnopravnost polova

2. POGLAVLJE 23 - PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA

2.1. Pravosuđe

2.1.1. Nepristrasnost i odgovornost

2.1.2. Profesionalnost/stručnost/efikasnost

2.1.3. Ratni zločini

2.2. Borba protiv korupcije

2.2.1. Strateški planovi

2.2.2. Prioriteti Vlade i njihovo sprovođenje

2.2.3. Rad Parlamenta

2.2.4. Nerealizovane mere iz akcionih planova

2.2.5. Anti-koruptivna politika u policiji

2.3. Osnovna prava

2.3.1. Zaštita podataka o ličnosti

2.3.2. Pristup informacijama od javnog značaja

2.3.3. Princip nediskriminacije i društveni položaj ranjivih grupa

2.3.4. Prava deteta

2.3.5. Jačanje proceduralne zaštite u skladu sa standarima Evropske unije

3. POGLAVLJE 24 - PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST

3.1. Migracije i azil

3.2. Borba protiv organizovanog kriminala

3.2.1. Reforma policije

3.2.2. Suzbijanje i borba protiv trgovine ljudima

3.3. Borba protiv terorizma

3.3.1. Glavni nedostaci nacrta Nacionalne strategije i Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma 

Koaliciju prEUgovor čine:

Akcija protiv trgovine ljudima - ASTRA, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS). 

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23  i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije. 

Više o aktivnostima prEUgovora možete saznati na zvaničnoj Fejsbuk stranici kao i Tviter nalogu.