Razvoj u oblasti vladavine prava u Srbiji, stavovi Vlade Holandije i perspektive daljeg proširenja Evropske unije bile su glavne teme sastanaka održanih tokom posete delegacije prEUgovora Hagu 23-26. aprila 2018.

Vladavina zakona ostaje prioritet Vlade Holandije u pogledu pristupanja Srbije  Evropskoj uniji
 Ministarstvo pravde i bezbednosti, Ministarstvo spoljnih poslova, Komitet za evropske parlamentarne poslove i Ambasada Srbije bili su domaćini sastanaka sa delegacijom prEUgovora, uz učešće i pomoć Ambasade Holandije u Srbiji. Takođe, tri individualna sastanka sa relevantnim organizacijama civilnog društva bila su organizovana tokom posete.

Prvi sastanak održan je sa predstavnicima Ministarstva pravde i bezbednosti, Uprave za evropske i međunarodne poslove (DEIA) i Jedinicom za podršku u izgradnji kapaciteta i vladavini prava. Sticanje uvida u koordinaciju, prioritete i aktivnosti holandske Regionalne mreže za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu bila je glavna svrha sastanka, sa posebnim fokusom na oblasti u kojima Vlada Holandije obezbeđuje pomoć za izgradnju kapaciteta.

Vladavina zakona ostaje prioritet Vlade Holandije u pogledu pristupanja Srbije  Evropskoj uniji

Drugi sastanak održan je sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova, odnosno Savetnikom za Zapadni Balkan i osobom zaduženom za MATRA program. Na sastanku su predstavnici prEUgovora informisali sagovornike o najnovijim promenama u oblasti vladavine prava u Srbiji, naročito u pogledu negativnih trendova identifikovanih u prEUgovor Alarm izveštaju sačinjenom i predstavljenom u aprilu. Takođe, delegacija prEUgovora imala je priliku da razmatra spoljnopolitičke prioritete Srbije i regiona Zapadnog Balkana, sa fokusom na stavove Vlade Holandije u pogledu politike proširenja i perspektive članstva Srbije u Evropskoj uniji.

 

Treći sastanak održan je u Ambasadi Republike Srbije u Holandiji, sa Njegovom ekselencijom ambasadorom Petrom Vicom i prvim sekretarom. Primarni cilj sastanka ticao se aktivnosti i prioriteta srpske vlade u svetlu nove Strategije za Zapadni Balkan Evropske unije, sa naglaskom na oblast vladavine prava koja je identifikovana kao prioritet kada je u pitanju stav holandske vlade u pogledu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Takođe, razmatrani su opšti trendovi u holandskom javnom mnjenju i pozicija holandskog parlamenta povodom daljeg proširenja. 

Vladavina zakona ostaje prioritet Vlade Holandije u pogledu pristupanja Srbije  Evropskoj uniji

Konačno, sastanak sa Parlamentarnim komitetom za evropske poslove održan je poslednjeg dana posete. Zbog važne plenarne debate koja se održavala u isto vreme samo dva člana parlamenta bila su u mogućnosti da prisustvuju sastanku i učestvuju u diskusiji sa delegacijom prEUgovora. Nakon osvrta na najnovije promene u pogledu prioriteta reforme u Srbiji i opšti trend nazadovanja demokratije, istaknuti su stavovi holandskog parlamenta povodom daljeg proširenja, sa posebnim naglaskom na unutrašnje izazove kako u Holandiji, tako i u Evropskoj uniji. Delegacija prEUgovora je istakla da je, uprkos jakim kritikama na račun napretka (ili manjak istog) Srbije u oblastima koje su prioriteti reforme, kao i unutrašnjem otporu prema daljem proširenju Unije, apsolutno neophodno održati u životu proces pristupanja, budući da je to jedini sveobuhvatan, transformativan podsticaj daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Vladavina zakona ostaje prioritet Vlade Holandije u pogledu pristupanja Srbije  Evropskoj uniji

Pored navedenog, članovi prEUgovora su organizovali bilateralne sastanke sa organizacijama relevantnim za njihovo polje rada. Predstavnica Autonomnog ženskog centra (AŽC) održala je sastanak sa osobljem Sigurne kuće u Hagu, na kome su razmatrani organizacija sistema podrške ženama žrtvama nasilja, načini finansiranja ovih usluga i uvid u najbolje uporedne prakse. Takođe, predstavnica AŽC-a je održala sastanak sa Holandskim ženskim savetom, gde su razmatrani postojeći trendovi i stanje u pogledu jednakosti i ženskih prava u Holandiji, a posebno povodom stanja nastalog usled smanjenja državno finansiranih fondova, što predstavlja situaciju sličnu onoj u Srbiji.

Predstavnik Centra za istraživačko novinarstvo (CINS) održao je sastanak sa Free Press Unlimited tokom kojeg je raspravljano o opštem stanju slobode medija na Zapadnom Balkanu, kao i planu organizacije da se angažuje u regionu.

Ova aktivnost je deo projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“, koji finansira Evropska unija. Organizaciju konferencije podržala je i Ambasada Kraljevine Holandije, u okviru MATRA programa.

Tekst prevela stažistkinja BCBP Tamara Stepanović

O preugovoru

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti fejsbuku i tviteru.