rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 4

Glavna tema četvrtog rEUformatora je novi Zakon o policiji, a možete čitati i o borbi protiv korupcije u Srbiji, trendu fingiranja javne rasprave, izazovima u sankcionisanju prosjačenja maloletnih lica, kao i izbegličkoj krizi i saradnji evropskih obaveštajnih službi, a tu je i kalendar značajnih događaja.

Kako je 2015. godina protekla u znaku javnih rasprava i konsultacija oko usvajanja novog Zakona o policiji, on je i tema ovog broja budući da ga je Skupština Srbije usvojila na svom prvom, vanrednom zasedanju u novoj godini. U ovom tekstu možete čitati o glavnim novinama koje Zakon donosi, gde postoje manjkavosti i u kojoj meri su ostvarene pretpostavke za nezavistan operativni rad policije i otklanjanje političkog uticaja.

Pored ovog, na skupštinskom dnev­nom redu našao se i Zakon o javnom redu i miru, a ovaj broj rEUformatora donosi kritički osvrt na njegovu sadržinu u pogledu pitanja koja se tiču zaštite posebno ranjivih grupa, žena i maloletnih lica. U januaru je Transparentnost Inter­national objavila svoj Indeks percepcije korupcije, a mi vam donosimo tekst o tome kako se Srbija rangirala i glavnim problemima koji postoje u oblasti borbe protiv korupcije.

Dodatno, u svetlu izbegličke krize koja ne jenjava, predstavljamo i odgovor EU na sve veće izazove u vezi sa kontrolom svojih spoljnih granica, tj. novoformiranu Evropsku graničnu i obalsku stražu. Blisko vezano za ovu temu, ovaj broj rEUformatora donosi i prikaz studije koja se bavi rodnom analizom izbegličke krize u Srbiji i Makedoniji koju je izradio UN WOMEN.

Ideja nam je da kroz ovaj bilten predstavimo i aktivnosti organizacija građanskog društva, a koje imaju veze sa po­glavljima 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda, bezbednost), o čemu možete čitati u rubrici Zanimljivosti.

Bilten "rEUformator" je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novi­narima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglav­lja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Nadamo se da će vam navedene teme biti korisne u razumevanju pre svega pregovaračkih poglavlja 23 i 24.

Pozivamo vas i da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mrežama Twitter i Facebook, kako biste nas eventualno informisali o vašim potrebama, odnosno šta je to o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena rEUformator.

Bilten se objavljuje uz podršku Misije OEBS u Srbiji u okviru projekta „Podrška organizacijama civilnom društvu u praćenju reforme policije u Srbiji“, kao i Ambasade Kraljevine Norveške u okviru institucionalne podrške koaliciji prEUgovor. BCBP je isključivo odgovoran za iznete stavove koji nisu nužno stavovi OEBS niti norveške vlade.