rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 16

TEMA BROJA

Reformska agenda za 2019. godinu koalicije prEUgovor

Koalicija prEUgovor smatra da je u 2019. godini neophodno iz korena promeniti odnos prema sprovođenju reformi na koje se Republika Srbija obavezala u okviru pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Podsećamo da članstvo Srbije u EU ne bi trebalo i ne sme da bude cilj sam po sebi, već sredstvo koje treba da se iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

SRBIJA ANALIZA

Zašto tri godine čekamo na novi zakon koji neće unaprediti položaj žena?

Prvi nacrt Zakona o rodnoj ravnopravnosti izrađen je početkom 2016. godine, ali novi još uvek nije usvojen. Poslednja „usaglašena“ verzija nacrta zakona ima brojne nedostatke, od pojmovne konfuzije, preko neusaglašenih zakonskih rešenja i umanjenih već stečenih prava, do kaznene politike koja omogućava nepoštovanje zakonskih odredaba, bez ozbiljne posledice. Ko je imao uticaj na konzervativna rešenja nacrta zakona i zašto su ti predlozi dobili podršku nadležnog ministarstva, a pre svega ministra?

EU ANALIZA

Evropska unija i politika proširenja

Odlazeća 2018. jasno je pokazala povezanost politike proširenja Evropske unije sa širim političkim procesima unutar i oko nje, suočavajući zemlje Zapadnog Balkana sa dodatnim preprekama i čineći proces proširenja složenijim.

ZANIMLJIVOSTI

CINS: Obezbeđivanje zajedničkih nabavki

U februaru 2017. Uprava za zajedničke poslove republičkih organa raspisala je konkurs za dvogodišnje obezbeđenje 10 državnih institucija, koji je podelila u 26 partija, vrednosti skoro 890 miliona dinara. Među institucijama za koje su tražili obezbeđenje su i Uprava carina, Uprava za trezor, Uprava za sprečavanje pranja novca, Fond za razvoj i druge.

CINS: Porodično nasilje u Srbiji: male kazne, slobodni vikendi i ponovo nasilje

Olga Lovrić, žena koja je godinama trpela porodično nasilje, ubijena je u julu 2017. u Centru za socijalni rad, u sred dana. Ubio ju je suprug Milan Lovrić, dvaput osuđeni nasilnik na uslovnom otpustu.

______________________________

Bilten rEUformator je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Članice koalicije prEUgovor nadaju se da će Vam rEUformator biti koristan u lakšem razumevanju pregovaračka poglavlja 23 i 24. Pozivamo Vas da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mre­žama Fejsbuk i Tviter, gde nas možete obavestiti o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena.

Publikacija je izrađena​ u okviru projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost koalicije prEUgovor i ni na koji način ne odražava stavove EU.