rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 12

Tema dvanaestog broja biltena rEUformator je akcija „Stop medijskom mraku” tokom koje su zamračene/zacrnjene naslovne stranica brojnih medija. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija anlizira uticaj ove akcije na tok medijske i šire reforme koje Srbija treba da sprovede u okviru Poglavlja 23 evropskih integracija.

U okviru rubrike posvećene dešavanjima u Srbiji, Milan Aleksić iz Centra za primenjene evropske studije analizira koliko učestalo raspisivanje i organizovanje izbora dovodi do urušavanja demokratskog političkog poretka u našoj zemlji.

U ovoj sekciji Ivana Radović iz ASTRA - Akcije protiv trgovine ljudima razmatra posledice propisa po kojima je pravo na period refleksije za žrtve trgovine ljudima omogućeno samo za strane državljane. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra analizira problematiku oko uvođenja Nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja, koji je država bila u obavezi da formira još oktobra 2013. godine.

U rubrici posvećenoj dešavanjima u EU Mijat Kostić, stažista u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, analizira Smernice za ujedinjenu, jaču i demokratsku Uniju, koje se bave sudbinom EU do 2025. godine.

Bilten rEUformator je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Nadamo se da će vam rEUformator biti koristan kako biste lakše razumeli pregovaračka poglavlja 23 i 24. Pozivamo vas da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mre­žama Fejsbuk i Tviter, gde nas možete obavestiti o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena.

Publikacija je izrađena​ u okviru projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost koalicije prEUgovor i ni na koji način ne odražava stavove EU.