rEUformator - informator o poglavljima 23 i 24 - broj 11

Tema jedanaestog broja biltena rEUformator predstavljaju nova zakonska rešenja za sprečavanje nasilja u porodici. U komentaru koalicije prEUgovor nalazi se i hronologija primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici sa preporukama za poboljšanje svih procesa koji mogu doprineti ujednačenoj zaštiti žrtava na teritoriji cele države.

U okviru rubrike posvećene dešavanjima u Srbiji analizirani su brojni bilateralni sporovi koje Srbija ima sa susedima, a koji su u najvećoj meri zaostavština raspada nekadašnje zajedničke države. Rešavanje ovih pitanja nije važno samo zbog razvoja dobrosusedskih odnosa, već i zbog samog procesa pridruživanja, jer bi, svaki od pojedinačnih bilateralnih problema mogao da uspori, a možda i da zaustvai taj proces. 

U ovom poglavlju razmatra se i status primene Rezolucija 1325 - žene, mir i bezbednost u bezbednosnim institucijama Srbije. Iako je reč o rezoluciji Ujedinjenih nacija, regionalne organizacije, poput Evropske unije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), usvojile su svoja dokumenta i definisale političku agendu u oblasti žene, mir i bezbednost kako bi podstakle svoje članice na njenu primenu. U kontekstu evropske integracije, poštovanje načela nediskriminacije i uvođenje rodne ravnopravnosti u javne politike kao deo poglavlja 23 predstavlja jedan od uslova za učlanjenje u EU.

Analiziran je i postojeći normativni okvir vezan za oblast integracija dece migranata u obrazovni sistem Srbije. Akcioni plan za Poglavlje 24 predviđa obavezu Republike Srbije da uvede adekvatne programe politika integracije za korisnike različitih oblika međunarodne zaštite i navodi da su lokalne zajednice značajne za efikasnu integraciju. Akcioni plan predviđa više mera koje je neophodno preduzeti kako bi bila uspostavljena integracijska politika.

U rubrici Zanimljivosti predstavljamo glavne događaje i poruke ovogodišnjeg tršćanskog Samita u okviru Berlinskog procesa, koji je okupio zemlje Zapadnog Balkana. Cilj samita bio je da se započne razgovar o konkretnim merama, koje treba preduzeti radi jačanja regionalne saradnje i unapređenja evropskih integracija na Zapadnom Balkanu.

Bilten rEUformator je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Nadamo se da će vam rEUformator biti koristan kako biste lakše razumeli pregovaračka poglavlja 23 i 24. Pozivamo vas da koaliciju prEUgovor pratite na društvenim mre­žama Fejsbuk i Tviter, gde nas možete obavestiti o čemu želite da čitate u narednim brojevima biltena.

Publikacija je izrađena​ u okviru projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“. Projekat finansira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost koalicije prEUgovor i ni na koji način ne odražava stavove EU.