Eksproprijacija u selu Slatina kod Bora

Imanje Miodraga Živkovića u okolini Bora na kome je gajio stoku i obrađivao zemlju, oduzeto mu je u eksproprijaciji i postaće jalovište - prostor za otpad iz rudnika.

Istraživanje CINS - Centar za istraživačko novinarstvo Srbije ukazalo je na probleme koje je donela eksproprijacija, na štetu meštana.

Vladavina prava podrazumeva zaštitu prava građana od arbitrarnosti i zloupotreba vlasti. Jačanje vladavine prava u Srbiji jedna je od ključnih reformi u procesu evropskih integracija. Dosadašnji napredak u ovoj oblasti je ograničen.

Pogledajte priču Miodraga Živkovića i saznajte sa kojim se problemima suočavaju meštani Bora.

Detaljnije čitajte na sajtu CINS-a.

Izradu ovog videa finansijski je podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti”. Za stavove iznete u videu odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.