Koalicija prEUgovor smatra da je neophodno što pre otvoriti poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa EU, jer će to omogućiti da se temeljnije prati sprovođenje mera predviđenih akcionim planovima.

Potrebno što skorije otvaranje poglavlja 23 i 24

Ostvareni su pozitivni pomaci u ispunjenju mera iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24, ali postoje i brojni problemi sa kojima se država suočava i koji će nas čekati na daljem putu ka članstvu u Evropskoj uniji, upozorili su predstavnici koalicije prEUgovor na konferenciji održanoj 30. novembra 2015. godine u Medija centru u Beogradu.

Na predstavljanju polugodišnjeg nezavisnog izveštaja o napretku Srbije u poglavlju 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava) i poglavlju 24 (pravda, sloboda i bezbednosti), predstavnici koalicije prEUgovor, koju čini sedam organizacija civilnog društva, naveli su da su akcioni planovi za ta dva poglavlja osnovni dokumenti kojima će se država rukovoditi u ispunjavanju preporuka Evropske komisije.

Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić je na predstavljanju prEUgovor izveštaja istakla da je MUP izradom Akcionog plana za poglavlje 24 položio težak test, kao i da je ovo ministarstvo prvo sačinilo procenu troškova Akcionog plana iz budžeta RS, koji bi trebalo da iznose oko 26 miliona evra.

Kao pozitivan pomak u prethodnom periodu ona je ocenila i to što MUP radi na izradi procene rizika od teškog i organizovanog kriminala po Evropolovoj metodologiji (SOCTA) koristeći jasne i precizne kriterijume. Stojanović Gajić je govorila i o Nacrtu novog zakona o policiji i istakla da on predstavlja mnogo bolje rešenje od postojećeg, ali da u njemu nije adekvatno rešen problem depolitizacije.

„Ostavljena je mogućnost da ministar postavlja ljude na rukovodilačka mesta u policiji i da se meša u rad Sektora unutrašnje kontrole. I dalje je veoma prisutan problem „curenja informacija“ u policijskim istragama. Političari ne bi smeli da komentarišu istrage koje su u toku, da prejudiciraju njihove ishode, već treba da omoguće profesionalcima u bezbednosnim institucijama da neometano vode istrage i izveštavanje o rezultatima", istakla je direktorka BCBP.

Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija je istakao odnos između vlasti i nezavisnih državnih organa, pre svega Zaštitnika građana i Poverenika za informacijet od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Tokom proteklih meseci smo bili svedoci da državne institucije na postupaju po preporukama, odnosno rešenjima nezavisnih državnih organa, čime se njihova kontrola obesmišljava, istakao je Nenadić.

On je naglasio da se kasni sa donošenjem važnih zakona poput Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakona o lobiranju, a ukazao je i na problem nepostojanja institucionalne koordinacije za borbu protiv korupcije na nivou cele države.

Gordana Grujičić iz Grupe 484 govorila je o rezultatima Srbije vezanim za rešavanje problema iregularnih migracija i izbeglica, kao i o pitanjima azila. Ona je istakla da je država ovom problemu pristupila izuzetno humano i da su na graničnim prelazima uspostavljeni punktovi za pomoć izbeglicama i migrantima. S druge strane, ona je istakla da sve zemlje Zapadnog Balkna moraju da deluju zajedno u rešavanju ove krize, pre svega kroz jedinstven pristup definisanju kategorija koje uživaju pravo na zaštitu, a u skladu sa međunarodnim normama.

Potrebno što skorije otvaranje poglavlja 23 i 24
Ivana Radović iz ASTRE govorila je o trgovini ljudima i merama koje su za ovu oblast predviđene u Akcionom planu za poglavlje 24. Ona je konstatovala da se malo šta promenilo u rešavanju ovog problema u poslednjih nekoliko godina. Evropska komisija je u svom izveštaju o Srbiji za 2015. godinu istakla da se mora poboljšati istraga u slučajevima trgovine ljudima.

Radović je istakla da je problematično što još uvek nije usvojena strategija za suzbijanje trgovine ljudima i prateći akcioni plan, te zbog toga ne može da se krene ni sa implementacijom ovih dokumenata. Ona je rekla da i dalje postoji problem predugog trajanja sudskih postupaka u slučajevima procesuiranja krivičnog dela trgovine ljudima. 

Koaliciju prEUgovor čine:

Akcija protiv trgovine ljudima - ASTRA, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor formirana je sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23  i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Više o aktivnostima prEUgovora možete saznati na zvaničnoj Fejsbuk stranici kao i Tviter nalogu.

Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu (www.norveska.org.rs)