Reforme koje se sprovode u Srbiji u procesu evropskih integracija nisu dovoljne, jer za to ne postoji politička volja i spremnost na promene, ocenjeno je na radionici koalicije PrEUgovor koja je održana 3. marta u Loznici.

PrEUgovor u Loznici: Za istinske reforme potrebna volja i spremnost za promene

„Istinske reforme podrazumevaju ne samo unapređenje pravnog okvira i procedura za njegovo donošenje, već i volju i spremnost da se usvojeno i primenjuje”, rekao je Robert Sepi, pravni savetnik Transparentnosti Srbija.

On je rekao da je razlog nesprovođenja istinskih reformi konstantan nedostatak političke i pravne kulture u Srbiji. Kada se odluči da se donese novi zakon, ne objavljuju se polazne osnove, kakav je presek stanja u oblasti, ko će da radi na nacrtu zakona, šta će biti rezultati njegove primene. Sepi je kao primer naveo da, iako je civilno društvo više puta pitalo, građani još ne znaju ko je pisao ustavne amandmane koji su usvojeni na referendumu 16. januara.

Kako je istakao, problem je i što se javna rasprava sprovodi samo „pro forme”, bez istinske želje da se čuju primedbe i predlozi zainteresovane javnosti, a izveštaji ne sadrže obrazloženja zašto je neki predlog odbačen ili usvojen.

Bojan Elek, zamenik direktora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, govorio je o pravima građana u susretu sa policijom, posebno u svetlu protesta poslednjih par godina.

„Policija nije servis građana već služi ljudima na vlasti. Zato i nema odgovornosti policajaca kad koriste prekomernu silu, kao što smo videli na protestima”, istakao je Elek.

On je u diskusiji u Loznici naveo i da problemi srpske policije nisu u opremi i ljudstvu već načinu na koji se njima upravlja. „Zato je glavna prepreka boljem radu policije preterani upliv politike u njen operativni rad”, istakao je Bojan Elek.

Milan Igrutinović iz Centra za primenjene evropske studije govorio je o regionalnoj saradnji i problemu rešavanja spornih granica Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, što je posebno interesovalo građane Loznice, pogranične lokalne samouprave.

Takođe, Igrutinović se osvrnuo i na Poglavlje 35 i tok pregovora Beograda i Prištine.

„Pregovori Beograda i Prištine se odvijaju ali nisu dovoljno transparentni, niti su izveštaji dovoljno sadržajni i ne objavljuju se blagovremeno. Briselski sporazum nikada nije ratifikovan u Skupštini, ali se postupa po njemu i realizuju stavke koje su tada dogovorene. Međutim, sledeći sporazum će morati da bude ratifikovan u parlamentu. To Evropska unija očekuje od nas”, istako je Igrutinović u razgovoru sa Lozničanima.

U radionici su učestvovali predstavnici civilnog društva, medija i građana koji su izneli i svoja iskustva prilikom susreta sa policijom tokom nedavnih protesta u Loznici, ali i prilikom ostvarivanja svojih administrativnih prava u policijskim ispostavama.

Radionica je deo projekta „PrEUgovor za vladavinu prava i EU integracije” čije sprovođenje je omogućio Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD, i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.