Čitajte novu Reformsku agendu koalicije prEUgovor koja pruža kratki pregled i preporuke o ključnim problemima na čijem rešavanju treba raditi u 2022. godini u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Reformska agenda koalicije prEUgovor za 2022. godinu

Proteklu godinu obeležile su intenzivne i ubrzane aktivnosti izvršne i zakonodavne vlasti u Srbiji koje su sprovođene radi prevazilaženja dvogodišnjeg zastoja u evropskim integracijama. Glavni deo tih napora odnosio se na postupak ustavnih izmena u oblasti pravosuđa, čija je završnica bio referendum organizovan 16. januara 2022. Pravila o održavanju referenduma usvojena su neposredno pre njegovog sprovođenja (nešto više od mesec dana) i nisu bila u potpunosti primenjena. Kao ishod, koji se delom može pripisati ovim naporima, Srbija je krajem 2021. otvorila klaster 4. On, shodno novoj metodologiji proširenja, obuhvata četiri pregovaračka poglavlja u oblasti Zelene agende i održive povezanosti. Vlada Srbije očekuje otvaranje tri nova poglavlja iz klastera 3 (Konkurentnost i inkluzivni rast) tokom 2022. godine.

Iako je Evropska komisija preporučila otvaranje dva klastera sa Srbijom i, zajedno sa Vladom Srbije naglasak stavila na pozitivne reformske napore u zemlji, njen godišnji izveštaj iz oktobra 2021. ukazuje da je u većini poglavlja opažen samo ograničeni napredak. Ukupno gledano, u tom pogledu ocene su lošije u odnosu na prethodne godine. Prema izveštaju, rezultati su izostali u kritičnim oblastima, kao što su nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije, sloboda medija i borba protiv organizovanog kriminala, koje prati koalicija prEUgovor, kao i kada je reč o procesuiranju ratnih zločina i reformi javne uprave. Oštriji stav prema stanju demokratije i vladavine prava u Srbiji, kao i prema konkretnim incidentima i istaknutim slučajevima, zauzeo je Evropski parlament u dve rezolucije donete u proleće i zimu 2021.

Pročitajte više u Reformskoj agendi koalicije prEUgovor za 2022. godinu. Dokument sadrži i sažet prikaz sa preporukama u specifičnim oblastima koje obuhvata Klaster 1, sa naglaskom na poglavljima 23 i 24 i političkim kriterijumima.

Izradu ovog dokumenta finansijski je podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti“. Za stavove iznete u dokumentu odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.