Nakon prvog CHATvrtka koji se bavio izazovima izbegličke i migrantske krize, koalicija prEUgovor nastavlja sa organizacijom ovakvih događaja svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, sa idejom da informiše stručnu javnost i podstakne dublju diskusiju o najznačajnijim temama u okviru poglavlja 23 i 24.

Zaštita žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku

Koalicija prEUgovor organizuje drugi CHATvrtak čija će glavna tema biti analiza trenutnog položaja žrtava trgovine ljudima. 

 

Panel diskusiju se održava u četvrtak, 26. novembra 2015. godine, sa početkom u 16 časova u prostorijama Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, ul. Đure Jakšića br. 6/5.

 

Tema drugog CHATvrtka biće zaštita žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku u Srbiji, a cilj je da se dobiju konstruktivni odgovori i rešenja na neka od sledećih pitanja:

  • Kako se može poboljšati položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku i ko su akteri odgovorni za to;
  • Zašto se i dalje suočavamo sa slučajevima (ne)poštovanja principa nekažnjavanja žrtava u Srbiji;
  • Na koji način omogućiti žrtvama pravo na kompenzaciju;
  • Šta bi trebalo promeniti u postojećem zakonskom okviru da položaj žrtava bude bolji i kako efikasnije primenjivati zakonske odredbe u praksi.

Analiza trenutnog položaja žrtava trgovine ljudima, kao i postavljanje novog strateškog i pravnog okvira za borbu protiv trgovine ljudima je od izuzetnog značaja za proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, a naročito u vezi otvaranja Poglavlja 23 i 24 . Takođe, ovaj CHATvrtak ima za cilj da ukaže na neke od sistemskih problema u pravosuđu, u kontekstu zaštite žrtava trgovine ljidima. 

Govornici na drugom CHATvrtku će biti:

  • Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije;
  • Jovana Krotić, koordinatorka SOS telefona za direktnu pomoć žrtvama trgovine ljudima;
  • Dejana Spasojević, advokatica.

Moderatorka: Dunja Tasić, BCBP

Diskusija će biti na srpskom jeziku, bez prevoda, i u skladu sa Chatham House pravilom. Dozvoljeno je izveštavanje samo o sadržaju diskusije, ali bez citiranja učesnika diskusije i nije dozvoljeno snimanje kamerom, diktafonom, telefonom niti fotoaparatom.

Zbog ograničenog broja mesta, do 30 učesnika, prisustvo je neophodno potvrditi mejlom na adresu [email protected] ili telefonskim pozivom na broj 011/3287-226 najkasnije do četvrtka 26. novembra u 12 časova.

Koalicija prEUgovor zadržava pravo da primljenu prijavu odbije u nedostatku slobodnih mesta i u slučaju da delokrug rada institucije/organizacije koja je poslala prijavu ne pokriva teme u okviru pomenutih pregovaračkih poglavlja.

Koaliciju „prEUgovor” čine:

Akcija protiv trgovine ljudima - ASTRA, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija „prEUgovor” je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23  i 24. Misija „prEUgovora” je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Više o aktivnostima prEUgovora možete saznati na zvaničnoj Fejsbuk stranici kao i Tviter nalogu.