Koalicija prEUgovor i Užički centar za ljudska prava i demokratiju Vas pozivaju na predstavljanje lokalnog institucionalnog barometra – „Koliko je efektivan rad Višeg javnog tužilaštva u Užicu" koje će se održati 16. maja 2023. u 12.00 časova u Užicu, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra - Užice
Institucionalni barometar predstavlja pionirski pokušaj koalicije prEUgovor da prati merljive efekte reformi u procesu evropskih integracija Republike Srbije na terenu, sa fokusom na poglavljima 23 i 24. Nakon tri analize rada nezavisnih institucija na nacionalnom nivou, u Lokalnom institucionalnom barometru analizirano je šest institucija na nižim nivoima vlasti širom zemlje, a među njima je i Više javno tužilaštvo u Užicu.

Na osnovu izvršene analize, može se zaključiti da Više javno tužilaštvo u Užicu svoju delatnost vrši uspešno uprkos navedenim ograničenjima. Njegova slaba karika je javnost rada, koju tužilaštvo može da poboljša, koristeći svoja ovlašćenja i resurse kojima već raspolaže, bez dodatnih ulaganja. U svetlu nedavno usvojenih zakona koji uređuju rad tužilaštva, postavlja se pitanje i kako će se nova ustavna i zakonska rešenja odraziti na unapređenje institucionalne efektivnosti VJT Užice u odnosu na izmereno stanje.

O ovim temama govoriće:

· Dragomir Pop-Mitić, Užički centar za ljudska prava i demokratiju, autor

· Kristina Varničić, Više javno tužilaštvo u Užicu

· Saša Đorđević, Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala

· prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Uvodnu reč daće Jelena Pejić Nikić, koordinatorka koalicije prEUgovor, Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

Diskusiju moderira Nenad Kovačević, novinar

Molimo Vas da prisustvo konferenciji potvrdite najkasnije do ponedeljka 15.5.2023. do 12.00 časova, na mejl [email protected] ili telefonom na 0607338827.