U ime koalicije prEUgovor i NVO „Humanitarni centar za integraciju i toleranciju" zadovoljstvo
nam je da Vas pozovemo na predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra, 08. 05. 2023.
godine u Inspira Hub u Subotici, sa početkom u 12h.

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra - Subotica

Institucionalni barometar predstavlja pionirski pokušaj koalicije prEUgovor da prati merljive efekte reformi u procesu evropskih integracija Republike Srbije na terenu, sa fokusom na poglavljima 23 i 24. Nakon tri analize rada nezavisnih institucija na nacionalnom nivou, u Lokalnom institucionalnom barometru analizirano je šest institucija na nižim nivoima vlasti širom zemlje, a među njima je i Savet za migracije Grada Subotice.

 

Na ovoj konferenciji, autori lokalnog barometra će predstaviti rezultate istraživanja koji se odnose na mere i aktivnosti koje sprovodi lokalni Savet za migracije Grada Subotice, njegovu efikasnost u radu sa izbeglim licima sa prostora bivših jugoslovenskih republika, sa interno raseljenim licima sa područja Kosova i Metohije, sa povratnicima po sporazumu o readmisiji, kao i sa migrantima bez utvrđenog statusa i tražiocima azila. Posebno je uzeto u obzir koliko je sam Savet, kao savetodavno telo osnovano u skladu sa Zakonom o upravljanju migracijama, ispunio pun delokrug poslova zbog kojih je i osnovan, odnosno koliko je pratio i izveštavao, predlagao programe, mere i aktivnosti kako bi efikasno upravljao migracijama na teritoriji za koju je osnovan, u ovom slučaju za teritoriju Grada Subotice.

 

O ovim temama govoriće:

• Renata Babić, KIRS, poverenica za izbeglice Grada Subotice

• Ivana Vukašević Beti, Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, autorka

• Gordana Grujičić, Grupa 484, prEUgovor članica

 

Diskusiju moderira novinarka Natalija Jakovljević.

 

Molimo Vas da svoje ili učešće svojih saradnika, potvrdite najkasnije do 04.05.2023. godine do kraja radnog dana, na mejl [email protected] ili telefonom na +38121528132

 

Predstavljanje Lokalnog institucionalnog barometra - Subotica