U novom prEUgovor infografiku pogledajte ko se nalazi na čelu preduzeća u državnom vlasništvu i ko su aktuelni šampioni u nezakonitom vršenju dužnosti.

Tek svako četvrto državno preduzeće ima direktora zakonito izabranog na javnom konkursu. Polovina državnih preduzeća za 10 godina nije nijednom imala na čelu direktora izabranog na konkursu.

Infografik možete preuzeti ovde.

Izradu infografika finansijski je podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti”. Za stavove iznete u infografiku odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.

Upravljanje državnim preduzećima: decenija kršenja zakona