Šta je besplatna pravna pomoć, a šta besplatna pravna podrška? Koja je uloga udruženja građana u pružanju besplatne pravne pomoći i podrške? Predstavljamo vam novi infografik koalicije prEUgovor.

Uloga udruženja građana u pružanju besplatne pravne pomoći u Srbiji

Uloga udruženja građana u pružanju besplatne pravne pomoći u Srbiji