U novoj publikaciji prEUgovor reaguje na proceduralne i sadržinske manjkavosti izrade pet pravosudnih zakona u cilju sprovođenja ustavnih amandmana iz 2022. godine. Javna rasprava odvijala se u prazničnom periodu, a pristigli komentari nisu ni razmatrani pre nego što je Vlada predloge zakona uputila u Narodnu skupštinu. U brzoj reakciji sažeto se ukazuje se na nedostatke tekstova zakona iz antikoruptivnog i ljudskopravaškog ugla.

Vlada obesmišljava javnu raspravu i ignoriše manjkavosti pravosudnih zakona

Godinu dana nakon što su usvojeni ustavni amandmani u oblasti pravosuđa privodi se kraju izrada seta pravosudnih zakona - Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu sudstva, Zakona o Visokom savetu tužilaštva i Zakona o uređenju sudova.

Članice koalicije prEUgovor dostavile su komentare na nacrte ovih zakona u okviru javne rasprave, koja je trajala od 12. decembra 2022. do 15. januara 2023. Već 17. januara Vlada Srbije usvojila je predloge ovih zakona, pri čemu je upitno da li su pristigli komentari uopšte razmatrani, čime se javna rasprava obesmišljava.

Na sajtu Ministarstva pravde objavljeno je ukupno 58 dokumenata sa komentarima različitih organizacija i pojedinaca, ali nisu objavljeni obavezni izveštaji o sprovođenju javne rasprave o pet pravosudnih zakona, u kojima bi se razjasnilo zašto (ni)su uvaženi pojedini komentari. Nije poznato ni da li su u ovom kratkom roku pribavljena mišljenja svih nadležnih institucija, pošto ni ona nisu objavljena.

Odredbe koje su bile predmet javne rasprave jesu bitne i brojne, a rok za usaglašavanje zakona sa ustavnim amandmanima ističe 9. februara. Propisani rok za objavljivanje izveštaja sa javne rasprave je inače 15 dana (30. januar 2023). Lako se zato može dogoditi da skupštinska rasprava započne ili se čak okonča, a da poslanici nemaju na raspolaganju razloge zbog kojih predlozi iz javne rasprave nisu prihvaćeni, čak i u slučaju da Ministarstvo pravde ispuni svoju obavezu.

Ovim putem apelujemo na narodne poslanike da razmotre komentare pristigle tokom javne rasprave i predlože amandmane za unapređenje predloga pet pravosudnih zakona. Komplementarno sa tim, kao i sa sugestijama Venecijanske komisije, ovom brzom reakcijom koalicija prEUgovor nastoji da ukaže na probleme koji su lakše vidljivi čitaocima iz Srbije, nego stručnjacima koji norme sagledavaju sa stanovišta međunarodnih standarda.

Uočeni nedostaci predočenih tekstova i preporuke za njihovo unapređenje sažeto su predstavljeni. U skladu sa ekspertizom članica koalicije, komentari su dati iz ugla unapređenja borbe protiv korupcije i zaštite osnovnih prava, što je obuhvaćeno Poglavljem 23 pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije.

Posmatrano iz antikoruptivnog ugla, pojedini krupni nedostaci predočenih nacrta direktna su posledica manjkavosti u ustavnim amandmanima, pre svega kada je reč o imunitetu, sastavu i načinu izbora članova pravosudnih saveta. S druge strane, aktuelni tekstovi predloga zakona mogu se bitno unaprediti kako bi se u većoj meri obezbedilo ispunjenje ciljeva pravosudne reforme u okviru normi izmenjenog Ustava. Veća nezavisnost, odnosno samostalnost mora sa sobom da nosi i veću odgovornost sudija i javnih tužilaca za odluke koje donose, posebno u slučajevima kršenja ratifikovanih međunarodnih ugovora i zakona.

Napomena: Iako je ovaj tekst pisan dok su zakoni bili u fazi nacrta, sugestije se odnose i na predloge zakona.

Novo: Ministarstvo pravde je 20. januara 2023. objavilo izveštaje o sprovedenoj javnoj raspravi o pet pravosudnih zakona. Gotovo 90% sugestija koje su uputile članice koalicije prEUgovor Autonomni ženski centar i Transparentnost Srbija nije prihvaćeno.  

Vlada obesmišljava javnu raspravu i ignoriše manjkavosti pravosudnih zakona