U novoj brzoj reakciji koalicija prEUgovor ukazuje na prekomerno i nezakonito postavljanje vršilaca dužnosti službenika na položaju u državnoj upravi, analizira do sada javnosti nedostupne podatke i apeluje na buduću Vladu Srbije da prekine lošu praksu.

Za uspostavljanje zakonitog stanja u državnoj upravi

U državnoj upravi Republike Srbije trenutno postoji 408 položaja, od kojih je, sedamnaest godina nakon uspostavljanja zakonske obaveze, samo 41% popunjeno sprovođenjem konkursa. Preostala mesta zauzimaju vršioci dužnosti, od kojih je jednoj četvrtini istekao period na koji su postavljeni. U okviru Akcionog plana za Poglavlje 23 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom Vlada Srbije obavezala se da će raspisati i okončati konkurse za sve položaje, ali je rezultat izostao.

Praksa da se ova mesta dele kao partijski plen, iako je to suprotno Zakonu o državnim službenicima iz 2005, neskriveno je nastavljena i posle njegovog donošenja. U nekoliko navrata bili su istekli rokovi koji su postavljeni u izmenama tog zakona (2010, 2014, 2019) kako bi se do kraja sprovela planirana profesionalizacija i depolitizacija vrhova državne uprave u Srbiji. Iako su mnogi konkursi sprovedeni, izostala je politička odluka Vlade da na period od pet godina postavi nekog od tri najbolja kandidata. Umesto toga, većinu položaja zauzimaju lako zamenjivi vršioci dužnosti, postavljeni na period od tri meseca. Dok je ranije v.d. stanje bilo pravdano raznim neuverljivim izgovorima, danas se političari više ne libe čak ni toga da javno kažu da je razlog za ovakvo postupanje želja da ove službenike drže pod kontrolom.

Odlazeća (druga) Vlada Ane Brnabić za manje od dve godine rada donela je čak 1258 rešenja o postavljanju vršilaca dužnosti u državnoj upravi, koja se odnose na 290 lica. Od toga je njih 230 između dva i osam puta uzastopno postavljano za vršioce dužnosti na period od tri meseca, iako Zakon dopušta da se to učini samo jednom. Samo po ovom osnovu 77% rešenja Vlade o postavljenju vršilaca dužnosti bilo je nelegalno. Zanemarljiv je broj slučajeva u kojima je v.d. stanje u državnoj upravi opravdano objektivnim razlozima (npr. zamena zbog dužeg odsustva). Istovremeno, u ovom periodu je samo 106 položaja popunjeno na osnovu konkursa, dok je 61 službenik postavljen nakon konkursa između 2017. i 2020.

U ovom dokumentu smo predstavili glavne nalaze zatečenog stanja, kao i ključne mere koje treba da sprovede nova Vlada Srbije, drugi državni organi i službe, kao i Evropska komisija u okviru praćenja napretka u ovoj oblasti. Pored prekidanja nezakonite prakse predložene su mere i za oglašavanje ništavosti nezakonitih rešenja donetih u ranijem periodu, kao i mere koje bi obezbedile transparentnost i redovno praćenje ispunjavanja zakonskih obaveza.

Izradu ovog dokumenta finansijski je podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti”. Za stavove iznete u dokumentu odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.