Koja rešenja nisu dobra u Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi analizira za prEUgovor Transparentnost Srbija i, oslanjajući se na nedavno objavljeno mišljenje Venecijanske komisije, predlaže konkretne amandmane kako bi se tekst ovog propisa unapredio.

Predlozi za unapređenje Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Venecijanska komisija uputila je ozbiljne zamerke Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu na proces izrade Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, kao i na pitanja koja nisu rešena na adekvatan način u aktuelnom nacrtu. Mišljenje Venecijanske komisije je u velikoj meri podudarno i sa ranije objavljenim komentarima i bojaznima domaćih nevladinih organizacija, među kojima je i članica prEUgovora Transparentnost Srbija.

Međutim, pojedina bitna pitanja nisu bila u dovoljnoj meri predmet razmatranja Venecijanske komisije, uključujući tu i pitanje shodne primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i identifikovanja „organizatora referendumske kampanje“. S obzirom na broj nerešenih pitanja, jedino prihvatljivo rešenje u ovom trenutku jeste objavljivanje revidiranog Nacrta i organizovanje otvorenih konsultacija pre njegovog upućivanja u dalju proceduru ili međunarodnim organizacijama.

U okviru ovog dokumenta koalicija prEUgovor predstavlja ukratko mišljenja i preporuke Venecijanske komisije u vezi sa Nacrtom zakona, a zatim daje konkretne predloge za formulisanje konkretnih odredaba u zakonu na bolji i potpuniji način, polazeći od teksta objavljenog Nacrta. Pri čitanju amandmana treba imati u vidu da postoje i brojna druga pitanja u Zakonu koja nisu adekvatno rešena, odnosno, da su amandmani prvenstveno usmereni na rešavanje uočenih problema u oblasti vođenja i finansiranja referendumske kampanje i kampanje za podršku narodnoj inicijativi.

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi ima veliki značaj za ostvarivanje ustavnih prava građana, koja su, naročito u delu koji se odnosi na narodnu inicijativu, u proteklih 15 godina uglavnom bila mrtvo slovo na papiru. Usled restriktivnih zakonskih odredaba u vezi sa prikupljanjem potpisa, kao i nepostupanja Narodne skupštine po podnetim inicijativama, one su veoma retko bile podnošene.

Ovaj zakon se trenutno menja u senci najavljenih izmena Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, i očekuje se da će prvi put biti primenjen upravo na referendumu na kojem će se građani Srbije izjašnjavati o tim izmenama u najvišem pravnom aktu zemlje. Loša iskustva kampanje koja je prethodila potvrđivanju prethodnog ustavnog referenduma (28. i 29. oktobra 2006. godine), glavni su motiv da se sada u velikoj meri posvetimo upravo ovim pitanjima.

Izradu ove publikacije omogućio je Balkanski fond za demokratiju, program Nemačkog Maršalovog fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu u okviru projekta „PrEUgovor za vladavinu prava i EU integracije“.