Nezavisni izveštaj koalicije prEUgovor podeljen je na tri dela: Političke kriterijume, Poglavlje 23 i Poglavlje 24. Na kraju svakog potpoglavlja predstavljene su i preporuke za moguća poboljšanja.


Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - maj 2016.

Koalicija prEUgovor objavila je najnoviji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (Poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (Poglavlje 24) i ponudila niz preporuka za napredak u ovim poglavljima.

Akcenat ovog izveštaja stavljen je na pitanja koja su pokrivena poglavljima 23 i 24 i koja su bila najvažnija u prethodnom šestomesečnom periodu, kao što su rodna neravnopravnost ili borba protiv korupcije.

S druge strane, zbog zatvaranja „Balkanske rute“, intenzitet migracione krize ublažen je tokom prethodnih meseci, ali država i dalje treba da bude veoma posvećena tom pitanju.

Generalno, iako je zabeležen određeni napredak u pomenutim oblastima, u narednom periodu Republika Srbija treba da uloži značajan napor kako bi preduzela sve planirane aktivnosti i mere, koje su navedene u akcionim planovima za poglavlja 23 i 24.

 

Sadržaj:

O prEUgovoru (str. 6)

Uvod (str. 7)

1. POLITIČKI KRITERIJUMI (str. 8)

1.1. Javni nadzor sektora bezbednosti (str. 8)

1.2. Rodna ravnopravnost (str. 8)

2. NORMALIZACIJA ODNOSA IZMEĐU SRBIJE I KOSOVA (str. 11)

3. POGLAVLJE 23 - PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA (str. 12)

3.1. Politika borbe protiv korupcije (str. 12)

3.2. Osnovna prava (str. 26)

4. POGLAVLJE 24 - PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST (str. 40)

4.1. Migracije i kriza vezana za izbeglice - tražioce azila (str. 40)

4.2. Borba protiv organizovanog kriminala (str. 41)

4.3. Borba protiv terorizma (str. 47)

ANEKS: Tabele o planiranim/realizovanim sredstvima, aktivnostima i programima prema različitim državnim organima Srbije, u kojima žene predstavljaju ciljnu grupu (str. 49)

Koaliciju prEUgovor čine:

Akcija protiv trgovine ljudima - ASTRA, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS). 

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23  i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije. 

Više o aktivnostima prEUgovora možete saznati na zvaničnoj Fejsbuk stranici kao i Tviter nalogu.

Izradu izveštaja finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu (www.norveska.org.rs