Period koji pokriva ovaj Alarm izveštaj - od novembra 2022. do aprila 2023. godine - preklapa sa prvih šest meseci rada nove vlade. U oblastima koje prati koalicija prEUgovor glavni fokus bio je na dovršetku reforme pravosuđa usvajanjem pravosudnih zakona, te na izradi novog Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima, čije su odredbe prethodno izazvale burne reakcije stručne javnosti i građana. Niz incidenata ukazuje na sistemske propuste i nemar prema osnovnim pravima i slobodama.

Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u klasteru 1 - maj 2023.

Već deset godina organizacije okupljene u koaliciji prEUgovor dokumentuju reči i dela vlasti Srbije i nadležnih institucija, analiziraju ih i stavljaju u širi kontekst, kako bi i domaća i međunarodna javnost razumela značaj i domet preduzetih reformskih aktivnosti. Alarm izveštaji su izlazili i kad su zvanični izveštaji o sprovođenju akcionih planova zatajili ili su nudili sliku paralelne realnosti, čije je naličje trebalo osvetliti. Ovih dvadeset izveštaja zato zajedno daje obuhvatan i veran, kritički obojen prikaz decenije evropskih integracija Srbije.

U tom periodu povodi za alarmiranje javnosti nisu iščezli, naprotiv. Obim izveštaja je stalno rastao, a preporuke su se često ponavljale jer su retko bile ispunjene. Već godinama koalicija prEUgovor upozorava na zarobljavanje države, koje se odvija uporedo i isprepletano sa procesom pristupanja Evropskoj uniji. Dok vlasti nastoje da prikažu određeni napredak u formalnom procesu i otvore nova pregovaračka poglavlja, odnosno klastere, efekti preduzetih aktivnosti na terenu nisu zadovoljavajući. Obaveze se neretko tumače minimalistički, kritike se omalovažavaju a rezultati predstavljaju boljima nego što jesu. S druge strane, izveštaji Evropske komisije postali su kritičniji u prethodne tri godine, a rezolucije Evropskog parlamenta sve oštrije u osudama loših praksi u Srbiji.

Srbija je i dalje tek na sredini puta kada je reč o standardima koje treba da dostigne i dosledno primenjuje u poglavljima 23 i 24. Problematično funkcionisanje demokratskih institucija, koje se prati u okviru političkih kriterijuma, preliva se na ostale oblasti. Hronično loše ocene za stanje slobode medija, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala pokazuju da nema volje da se ključni i već identifikovani problemi reše, dok se odgovornost izbegava. Politička i medijska scena vrlo su polarizovane, nedostaje kultura dijaloga i tolerancija kritike, koje su neophodne za iznalaženje najboljih i legitimnih rešenja.

Koalicija prEUgovor podseća da je neophodno kredibilnim rečima i delima oživeti transformacioni potencijal politike proširenja EU. I insistira, jednako kao pre deset godina, da proces pristupanja ne sme biti cilj sam po sebi, već sredstvo za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji i uređenju zemlje, zasnovanom na vladavini prava.

Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u klasteru 1 - maj 2023.