Trajna rešenja u vezi sa izbegličko-migrantskim pitanjem
Reformska agenda za 2018. godinu koalicije prEUgovor
Pitanje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji - značajno pitanje u kontekstu evropskih integracija
CINS PRIČA: Tužilaštvo nije istraživalo povezanost Nenada Vučkovića sa demoliranjem kafića Aleksandra Vavića
Ostvareni napredak i nedostaci krivično-pravnog sistema zaštite nakon usklađivanja sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Reformska agenda za 2019. godinu koalicije prEUgovor
Predlozi i komentari na novi predlog uredbe koja uređuje finansiranje programa od javnog interesa koje sprovode udruženja
Bez krivične odgovornosti policajaca nema integriteta policije
Pristup kompenzaciji za žrtve trgovine ljudima